Hesaplama şablonları sayfasına hoşgeldiniz.

 

Stok Gün Sayısı

Stok Gün Sayısı

Stok gün sayısına neden ihtiyaç duyarız? Öncelikle bu en çok kullanılması gereken ancak bazı perakeneciler tarafından ihmal edilen (belki de bilinmeyen) bir göstergedir. Bize ne sağlar? Bu gösterge ile elimizde mal tutarı ile daha ne kadar satış yapabileceğimizi görebiliriz. Bu gösterge ile ne yapılır? Devamı için tıklayın.
Hesaplama Sayfası

Kar Marjı

Alış Fiyatına Kar Oranı Eklemek

Bunda ne var ki diyeceksiniz. Ama soruyu şöyle çevirsek, biliyorsunuz perakendede karlılık oranları satış fiyatı veya ciro üzerinden bir orantı yapılmasını öngörüyor. Diyelim ki alış fiyatınızı biliyorsunuz ancak Satış fiyatı üzerinden (veya kimisine göre “Yukarıdan aşağıya”) kar marjı eklemek istiyorsanız düğmeye tıklayın
Hesaplama Sayfası

Kira Stopajı Hesaplama

Kira Stopajı Hesaplama

Kira stopajı hesaplamak için genelde yapılan hata kira tutarının %20’sini hesaplamak oluyor. Aslında ters işlem yapılarak brüt tutarın %20’sini hesaplamalı.

Devamı için düğmeye tıklayın
Hesaplama Sayfası
 
KDV Hesaplama

KDV Hesaplama

Üretim tüketim zincirinin her aşamasında malların ve hizmetlerin satışından alınan ve vergi indirimine imkân tanıyarak değer artışını temel alan nesnel, çok aşamalı ve genel bir satış vergisi olan Katma Değer Vergisi (KDV), 1 Ocak 1985 tarihinde Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.
Devamı için düğmeye tıklayın
Hesaplama Sayfası

Kar Marjı

Kar Marjı Hesaplama

Kar marjı genelde hesaplanırken eldeki verilerle en kestirme şekli ile hesaplanmaya çalışılır. Fakat çoğu kez de hata yapılır.

Birçok şirketin yöneticileri kritik noktalarda hata yapıyor ancak bunun farkında değiller.
Doğrusunu için tıklayın.
Hesaplama Sayfası

Yakında

Service #6

Yakında!