Turn-Over

  • Sales Turnover = Satış cirosu

Belli bir dönem için ve belli bir alanın cirosunu ifade eder.

  • HR (İK) Turnover = Personel devir hızı

Şirketten ayrılan personel sayısını, ortalama şirkette çalışan personel sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan rakam 100 ile çarpılarak 100 üzerinden oran ifadesi olarak kullanılır.

Leave a Comment (0) ↓