Stok Gün Sayısı

Stok Gün Sayısı hesabını yapmak için 2 bileşene ihtiyaç vardır.

Birinci bileşen toplam olarak elimizdeki stok tutarını bilmemiz gerekir (Satış fiyatı olarak KDV dahil veya KDV hariç)

İkinci bilenşen ise, 1 günlük ortalama ciro’yu bilmemiz gerekir.

Bunun için önerimiz, ayın son günü akşam kaydi stokunuzun tutarını almak veya sayım yapmak sureti ile toplam stok bilsini temin etmek.

Ardından ortalama günlük ciro ise 1 aylık toplam cironuzu 30’a bölmek sureti ile bulabilirsiniz.

Toplam stok tutarı / Ortalama günlük ciro = Stok Gün Sayısı (gün olarak ifade edilir)

Bu gösterge perakendeciliğin en önemli göstergelerinden biridir.

Bu gösterge ile birlikte ortalama vadenizi de karşılaştırıp, naki akışınızı dengede tutabilirsiniz.

Leave a Comment (0) ↓