SKU

[okunuşu: eskeyu] Stock Keeping Unit kelimelerinin baş harfleri.

Barkodu ayrı olan ve depo stoklarında ayrı bir ürün olarak kayda geçirilen ürün birimleri (ürün çeşidi).

Örnek bir ürünün farklı gramajlarındaki veya renklerinde bulunan başka variyantları birer SKU oluyor.

Leave a Comment (0) ↓