RTC

Reduce to Clean – Ürünü bitirmek için fiyat düşürmek anlamında kullanılır.

  • Reduce = Azaltmak, İndirmek
  • To Clean = Temizlemek, Paklamak, Silmek

Tam anlamı ile ürünü müşteriye satmak için hiç bir fedakarlıktan sakınılmayacak anlamındadır

Leave a Comment (0) ↓