Route

[okunuşu: Rut]

Satış, tahsilat veya sipariş gibi nedenlerle uğranılacak müşteri noktalarının yol güzergâhı.

Bu deyim genelde satış temsilcilerinin kullandığı kelime.

Leave a Comment (0) ↓