Rapor tablosu

Aylık ve senelik mağaza / şirket faaliyetlerinin ölçülüp tahminlerle önceki seneye göre kıyaslanarak hazırlanan birçok göstergenin yer aldığı rapor. Kar oranı, Stok bilgisi, Ciro, vs.. gibi bilgiler yer alır.

Leave a Comment (0) ↓