Portan

Kıyafetleri bir yerden başka bir yere askılı olarak taşımak için kullanılan tekerlekli araç.

Bu sayede ürünler üst üste gelmeyip ütüsü bozulmuyor.

Leave a Comment (0) ↓