Personel kimlik kartı

Birçok işletmenin şart koştuğu ve işe giren her elemanına verilen ve tüm personelin sürekli olarak gözüken bir yerde taşıması gereken kart.

Bu yöntem ile müşteriler mağazada görevli kişileri tanıması açısından bir işarettir, aynı zamanda yine müşterinin karşısındaki kişinin ismini de alabilmesi, varsa şikayet anında ilgili kişiyi bildirebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Leave a Comment (0) ↓