Penetrasyon

Ürün için kullanıldığında, ürünün bulunurluğunu, girilmiş pazarlar ve ürün yaygınlığını ifade eder. Cirolardan bahsedildiğinde ise ilgili reyonların (kategorilerin) cirodan aldığı payı temsil eder.

Leave a Comment (0) ↓