Pazarlamanın 4M’si

Burada klasik olarak kullanılan Pazarlamanın 4P’sine karşın 4M ile Müşteri öğesini her uğraşın merkezine alarak şirketin asıl memnun etmesi gerekenin kim olduğunu her fırsatta hatırlatmak için iyi bir yöntemdir.
Pazarlamanın 4 P’si ürünü satar, 4 M ise ihtiyacı satar.

Örnek: Çoğu otobüs firmasının reklamlarına baktığınızda sürekli büyüklüklerinden bahsederler , fiyat avantajını anlatır , yeni otobüslerini konu edinir ve güvenliklerini anlatırlar vs. Yani hizmeti pazarlamaya yönelik bir 4 P yaklaşımı. Ancak öyle bir firma düşünün ki kendisinden, rahatlığından, yiyecek-içecekten veya TV veya internet hizmetinden bahsetmek (ürünün/hizmetin öne çıkarılması) yerine “Artık konuğumuzsunuz” demesi hem kendi çalışanlarında, paydaşlarına ve hedef kitlesine yaklaşımını ve bakış açısını anlatmak için iyi bir yöntemdir. Bu şekilde şirketin bakışı ortaya konulmaktadır.

Pazarlamanın 4M'si
Pazarlamanın 4M’si
Leave a Comment (0) ↓