Müşteri Sepeti

Alışveriş sırasında, ürünleri taşımak için kullanılan tekerlekli sepet.

Bu ürün de yıllarca markası ile adlandırılmıştır.

Bu ürünün en önemli markaları “Caddie” (kadi okunuyor) ile de anılıyor.

İngilizce ise “Cart” [okunuşu: “Kart”]

Leave a Comment (0) ↓