Merchandising

Malların sergilenmesi, tanıtılması, paketlenmesi, promosyonu, aksiyonu, P.O.P. kullanımı, raf düzeni ve temizliği ve fiyatlandırılması da dâhil olmak üzere, satış artırıcı etkinliklerin tümü.

Leave a Comment (0) ↓