Markup

[okunuşu Markap]

Genel kullanımı, işletmenin KDV hariç satış fiyatı ile KDV hariç alış (veya maliyet) fiyatı arasındaki farktır.

Türkiye’de bu genel olarak oran ile ifade edilir ve kar tutarı alış fiyatına orantı yapılarak ifade edilir.

Hesap Şekli:

Formül:          (Satış fiyatı – Alış fiyatı) / Alış fiyatı X 100 = Markup

Örnek:                        (   100 TL    –     75 TL     ) /     75 TL   X 100 = % 33,33

Leave a Comment (0) ↓