Markdown

Bir işletmenin ürünlerini satmak için perakende satış fiyatına uyguladığı fiyat indirimi.

Bu indirim genelde aşamalı olarak kullanılan ve satışları istenen hıza gelindiğinde durdurulan bir yöntem ile yapılır.

Bu genelde tekstil ürünleri satan işletmelerde sezon sonuna kadar tüm ürünleri satabilmek için kullanılan bir yöntem.

Leave a Comment (0) ↓