Kurumsal

Belirli bir özel veya resmi kuruma dair, resmî veya prosedürlü olan işyeri.

Kurumsal şirketlerde en belirgin özellik ise her yapılan işin karşılığında nasıl hareket edileceği veya nasıl davranılacağı gibi kurallar belli olmasıdır.

Bu şekilde şirket sahibi / sahipleri karar mercii olmayıp, her birim sorumluları tarafından kararlar belli bir süreçten geçerek alınır ve uygulanır.

Ancak şirket sahiplerini ilgilendiren şirketin ana stratejisi doğrultusunda alınması gereken kararlar olduğunda kendilerine başvurulur.

Leave a Comment (0) ↓