İnstore

Perakendeciler promosyona soktukları ürünlerden bazılarına insert’lerinde yer vermezler ancak mağaza içindeki bir indirim veya müşteri için bir fırsat yaratırlar. Bu fırsatlara “mağaza içinde” olduğunu ifade eden bir deyimdir.

Bu ifade iç konuşmalarda veya yazışmalarda kullanılan bir ifadedir, profesyoneller arasında kullanılan bir deyim.

Leave a Comment (0) ↓