Hizmet Bedeli

Perakende işletmelerin ürün giriş bedeli, ürün sergileme bedeli, bazı ciro primleri, veya başka bir neden karşılığında tedarikçi firmaya kestikleri faaliyet dışı kazanç faturası.

Bu tanım genel olarak faturada yer alan tanımdır, anlaşılan birçok konunun ortak ismi.

Leave a Comment (0) ↓