HACCP

[okunuşu: Hasip]

Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir.

HACCP, İngilizce: Hazard Analysis and Critical Control Point – Türkçe: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır.

Sistem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/HACCP

Leave a Comment (0) ↓