Generic Product

Jenerik ürün = markasız (bilinmeyen marka) ve kalitesi düşük ürün ve/ya kalitesi yönetmeliklerde belirtilen asgari kalite seviye tutturularak üretilen ve satılan ürünler için denir.  Genelde bu tip ürünler için pazarlama veya AR-GE çalışması yapılmaz.

Leave a Comment (0) ↓