Free Goods

(Bedelsiz ürün) Tedarikçi firmalardan, karşılığı ödenmeksizin, bir faaliyet, promosyon, çalıntı, kayıp, fire vb.. sebepler karşılığı veya olağan dışı kar elde etmek için tedarikçilerden talep edilen ürünler.

Leave a Comment (0) ↓