Franchising

İmtiyazlı hakları ifade eder.

İş dünyasında ise bir şirketin (markanın) isim hakkını alarak, belli bir süre ve belli bir para (ciroya oran) karşılığı bu markayı kullanmak için bir başka kişiye veya firmaya verilen ayrıcalık haklarını ifade der.

Leave a Comment (0) ↓