First Price

[okunuşu: Först Prays]

[İngilizce İlk fiyat]

Bu deyimin anlamı ilgili kategori veya ihtiyaç biriminin (ürün grubu) başlangıç fiyatı, kendi grubu içinde en ucuz fiyatı olarak algılanması lazım.

Leave a Comment (0) ↓