Faaliyet Dışı Kâr

Mal ve hizmet satışı dışındaki gelir. Örneğin faiz geliri veya ticari faaliyet dışında bir alt kiralamadan (kendi hesabına çalışan bir stant veya hizmet satan bir işletme) gelen gelirler sayılabilir.

Leave a Comment (0) ↓