Exclusive

[okunuşu: ekskluziv] 

Münhasır.

Tek marka.

İşletmede kendi kategorisinde tek çeşit olmak (bir tür tekelleşme durumu) bu sayede ilgili işletmede üreticinin / dağıtıcının rakibi olmayıp sadece kendi ürünlerinin satıldığı noktada daha fazla imkân sağlamaktadır.

Leave a Comment (0) ↓