Distribütör

Malın satış ve dağıtımını yapmak üzere yetkilendirilmiş bayii, genelde bir coğrafi bölgede tek yetkili satıcı anlamına gelir. Bu coğrafi bölge il, ilçe, birkaç il veya ülke bazında olabilir.

Leave a Comment (0) ↓