Ciro Primi

Belirli bir satış tutturmaları durumunda üreticilerin / tedarikçilerin perakendecilere fatura karşılığı verdikleri prim. Bu şekilde az satan ve çok satan firmalar arasında belli bir fark oluşturmak açısından ve adil bir yaklaşım yapabilmek açısından kullanılmaktadır.

–       Koşullu ciro primi: genelde belli bir ciro miktarına bağlı ama bazen ürün miktarına da bağlı olarak değişen bir ciro primi olabiliyor. Bu durum tamamen alımlara bağlı bir koşul ile ilişkilidir. Bu hedefler tutturulduğunda ciro primine hak kazanılıyor. Hatta bazı firmalar basamaklı olarak bu hedefleri tayin etmektedir, bu şekilde daha fazla alım yapan perakendeci daha fazla ciro primi (oran olarak da) hakkı kazanmaktadırlar.

–       Dönemsel ciro primi: döneme bağlı olarak ve o dönem içinde yapılan alımların toplamı için veya o alımların içindeki bazı ürünler için uygulanana bir ciro primi olabilir.

Ayrıca, herhangi bir ciroya bağlı olmayan standart olarak bazı firmalara tanınan ciro primleri de uygulanmaktadır. Buna koşulsuz ciro primi denmektedir. Aslında bu uygulama ciro priminden ziyade fatura altı ıskonto yerine tedarikçiler tarafından kullanılan bir yöntemidir.

Ciro primleri aylık, 3 aylık ve yıllık olarak anlaşılabilir. Bu oran yıl sonu görüşmelerinde belirlenir.

Leave a Comment (0) ↓