Bütçe

Belirli bir süreyi kapsayan gelirlerin ve giderlerin öngörüldüğü yöneticilerin “yol haritası” sayılabilir. Bu çalışma genellikle yılın sonuna doğru hazırlanmaya başlanır ve yıllık – 3 aylık ve aylık dönemler halinde işletmelerin rakamsal öngörülerini oluşturur.

Bir diğer anlam ise:

Üretici / dağıtıcı ile müzakere sonucu bir ürünün belirli bir miktarını veya belirli bir dönemi kapsayan süre için aksiyon alınması için istenen bedel. Bu şekilde elde edilen bütçe ürünün satış fiyatını düşürmek için veya perakendecinin karını arttırmak için kullanılır.

Leave a Comment (0) ↓