Benchmarking

Kıyaslama. Belli bir veriyi benzer örneklerle kıyaslayarak kendi işletmesinin bir bölümü veya tamamı hakkında gelişim potansiyelinin araştırılması.

→ Veri bize sadece bir rakam vermektedir, ancak bunu anlamlı bir hale sokmak ve bilgiye dönüştürmek için hesaplamaların yapılması gerekir, benchmarking (kıyaslama) ise bunu yapmak için bir yöntemdir.

Leave a Comment (0) ↓