Barkod

Barkod veya Çizgi Kod

 

(Bar code) Ambalaj üzerinde yer alan, ürünün nüfus kağıdıdır. Perakende sektöründe kullanılan ürünlerde genel olarak kullanılan standart EAN 13’dür. Buna benzer birçok standart vardır (ISBN: kitap için kullanılmaktadır; ISSN: süreli yayınlar için kullanılmaktadır).

EAN 13’ün ( EAN: European Article Number – Avrupa Madde Numarası standart) uygulama şekli ve anlamı:

İlk kısım: 3 hane ülke kodu.

Türkiye kodu genel olarak 869 ile başlamakla birlikte artık 868 ile de başlayanları bulunmaktadır. Bu kodu TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bildiriyor.

İkinci kısım: 4 hane firma kodunu gösterir. Bu kod yine TOBB tarafından verilir.

Üçüncü kısım: 5 hane ürünü tanımlayan ürün kodudur (üretici firma tarafından verilir)

Dördüncü kısım: En son rakamdır. Kontrol kodudur. Bu kod diğer rakamların hatalı okunmasını engellemek için belli bir formülle hesaplanan kontrol sayısıdır.

Leave a Comment (0) ↓