Antivol

Fransızcadan dilimiz uyarlanan bir kelime.

Anti → Karşıt
Vol → Hızsızlık

Hırsızlığa karşı takılan alarm etiketleri veya kutu cinslerine verilen genel ad.

Leave a Comment (0) ↓